Návod k použití odpuzovače kun a myší FORMAT1 ODM

Návod k použití odpuzovače kun a hlodavců OdM a OdM3


Přístroj chrání daný prostor před osídlením drobnými hlodavci (myši, kuny, krysy, lasičky, potkani aj). OdM je akustický odháněč, který gene-
ruje trvalý zvuk o určité frekvenci. Přestože tento zvuk je člověkem slyšitelný, je OdM vhodný do libovolných krytých prostorů, neboť po dobu
přítomností lidí v chráněném prostoru lze zeslabit regulátorem jeho hlasitost, tudíž lidé nejsou zvukem obtěžováni. OdM3 gene ruje pravidelně
přerušovaný člověkem slyšitelný zvuk, bez možnosti jeho utlumení, je tedy vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují pouze krátkodobě,
nebo vůbec. Generované zvuky vytváří pro hlodavce nepříjemné životní prostředí, proto se v tomto prostoru neusadí, případně jej opustí.

Uvedení do provozu:

Vložení baterií (je-li jimi přístroj napájen): Na zadní straně krabičky jsou na vnitřním okraji odnímatelného víčka dva
ploché otvory se šipkou. Zasuneme do nich malý šroubovák (či podobný předmět) a lehce zatlačíme. Pak jej mírně vypáčíme, čímž odstra-
níme víčko. Vložíme 6 ks 1,5 V baterií typu "C", pozor na polaritu + a - . Vložením baterií začne přístroj pracovat. Víčko nasadíme a lehkým
tlakem zacvakneme zpět do původní polohy. Při napájení přístroje ze síťového adaptéru nedoporučujeme ponechat v přístroji bat erie. Jsou
sice odpojeny, samovolně se však vybíjí a mohou časem i vytékat. Nejprve připojíme zástrčku síťového adaptéru do zdířky na zadn í straně
krabičky odháněče, teprve potom připojíme adaptér do sítě. Funkce přístroje je indikována blikající LED kontrolkou na přední straně krabičky.
Požadavky na napájecí zdroj: 9 až 12 VDC, 100 mA, stabilizovaný, polarita .


Použití přístroje:

Poloha přístroje viz etiketa. Je-li v jedné místnosti více přístrojů, rozložíme je tak, aby vydávaný zvuk vyplnil celý prostor.
Účinná plocha přístroje je obvykle do 100 m2. Účinek se snižuje, je-li prostor zaplněn věcmi tlumícími zvuk (seno, nábytek...). Odháněč ne-
kombinujte s pastičkami s návnadou, která škůdce láká a snižuje tak účinnost přístroje. Doporučujeme používat zařízení i po vymizení škůd-
- preventivně.


Údržba přístroje:

Přístroj je bezúdržbový. Nutná pouze kontrola stavu baterií (po cca. 3 týdnech). Baterie přístroj udrží v chodu nejméně tři
měsíce. Vyteklé baterie okamžitě vyjmeme, mohou přístroj trvale poškodit.


Podmínky pro dopravu, skladování a opravy přístroje:

Doprava dle předpisů pro dopravu křehkého zboží. Skladování v libovolné poloze,
teplota 40 °C do + 60°C. Relativní vlhkost max. 80%. Opravy pouze u výrobce, nebo ve výrobcem autorizovaných opravnách.

Bezpečnostní pokyny všeobecně: Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Zařízení se smí provozovat jen ve shodě s návodem
k obsluze. K napájení používejte pouze dodaný adaptér, nebo baterie, na které bylo vydáno ES prohlášení o shodě.


Elektrická bezpečnost:

(pokyny týkající se síťového napětí 230VAC či bateriové napětí jsou uvedeny pouze pro přístroje používající ke své
činnosti toto napětí) Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné v dané zemi. Sníží se tím ne-
bezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Vždy se přesvědčte, zdali napětí v rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému
na štítku přístroje. Vidlice adaptéru musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. Nepoužívejte adaptér ne-
bo přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste přístroj za přívod a nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Chraňte přívodní kabel před
horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem. Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku. Vnikne-li do přístroje voda, hrozí jeho poškození a zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
Vybité baterie neponechávejte v přístroji, hrozí nevratné poškození přístroje.

Likvidace přístroje:

Přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Odevzdejte jej do příslušného sběrného místa, aby byl náležitě
zpracován. S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem, ale jako s elektroodpadem dle příslušných nařízení dané země. Ne-
obsahuje toxické díly.

Výrobce a servis provádí: FORMAT1 spol. s r. o., č.p. 643, 683 52 Křenovice. Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.